es ro

   

ACASA     |    TRADUCERE AUTORIZATA     |    INTERPRETARE     |    ALTE SERVICII     |    COTATIE     |    CONTACT

Traduceri autorizate

Traducerile autorizate sunt traduceri oficiale, semnate și ștampilate de un Traducător autorizat numit de către Ministerul Afacerilor Externe, cu valabilitate legală pentru a avea efecte în fața autorităților competente. Munca traducătorului autorizat constă din traducerea, certificarea și garantarea că traducerea efectuată reprezintă imaginea fidelă a originalului.

Efectuez orice tip de traduceri autorizate:

  • certificate de naștere, certificate de căsătorie, livrete de familie, adeverințe de celibat, caziere judiciare, certificate de înregistrare în Registrul de evidență a populației, documente de identitate, permise de rezidență, NIE, permise de conducere, etc.
  • documente juridice: împuterniciri, contracte, certificate fiscale, notificări, texte legislative, atestate, sentințe de divorț etc.;
  • diplome și acte de studii: diplome de bacalaureat, diplome de licență, foi matricole, programe analitice etc.;
  • traduceri în domeniul economic, financiar și contabil: bilanțuri, rapoarte, audituri, declarații fiscale etc.;

Tot ce ai nevoie!

Traducerile se predau personal în Madrid, iar pentru celelalte orașe prin poștă sau curierat.

 

 

Cookie - Noi permitem site-ul nostru să lucreze. Prin utilizarea site-ului nostru, acceptați

utilizarea de cookie. mai mult

 

 

JURIDIC / COOKIES

 

©  Toate drepturile rezervate     |     diseño web www.clickresult.es